"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Kavramsal Olarak Marketing Nedir?

21 Nisan 2018, Cumartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

Eğitim kurumlarında Marketing var mıdır?

Nasıl olmalıdır, niçin olmalıdır,  getirisi ne olacak gibi birçok kavrama girmeden öncelikle yalın bir şekilde “Kavramsal Olarak Marketing”i açıklayalım.

Marketing bir ürünün ya da bir servis türünün kavram olmaktan uzaklaşıp, alıcıya ulaştırılması sürecidir. Bu süreçte;

1 – Ürünün seçilmesi ve geliştirilmesi, yani ürünün kimliğinin oluşturulması.

2 – Fiyat belirlenmesi.

3 – Ürünü alıcıya ulaştıracak yolun ve yöntemin belirlenmesi.

4 – Ürünün tanıtımı için bir strateji geliştirilip uygulamaya konulması

gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tüm dünyada işleyen süreçler incelendiğinde bu aşamaların belki de en önemli ayağının doğru, nitelikli bir marketing stratejisi geliştirebilmek olduğu görülür.

O halde görelim…

Doğru stratejiyi belirlemek için atılması gereken adımlar:

Adım 1: Hedef seçimi ve hedefe ulaşmak için hangi yolu izleyeceksiniz?

Adım 2: Kurumun genel konumunu bulunduğu pazar içerisinde değerlendirdiniz mi? Yani güçlü ve zayıf yönlerin analizi ve rakipler karşısındaki konumun belirlenmesi (SWOT)

Adım 3: Uzun vadede sayısal hedeflerinizi belirlemelisiniz.

Adım 4: Kurum içinde her bölümün hedefe ulaşmak için yapması gerekenleri belirlemelisiniz.

Adım 5: Bir performans değerlendirme sistemi oluşturmalı, bu sistemin belli aralıklarla uzun vadedeki hedeflere ne kadar yaklaştığını dikkate almalısınız.

Adım 6: Kurumsal hedefleriniz, güçlü yanlarınız, potansiyelinizi ve fırsatlarınızı değerlendirildikten sonra, işte şimdi stratejinizi belirleyebilirsiniz.

Unutmayın ki;

Yeni bir evren için bütün gereken yeni bir akıldır.

(William C.Williams)

Son Eklenen Yazılar