"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitim Kurumlarını Başarıya Götüren 30 Altın Soru !

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

Eğitim sektöründe;

Verilen hizmet, beklentinin kişiye özel olması ve ürünün somut olmaması,

Müşteri ( Veli ) ile tüketicinin ( öğrenci ) farklı olması,

Açılan kurumlarla veli sayısının aynı paralelde gitmemesi ve bilgiye çabuk ulaşılması ile beraber eğitim kurumları arasındaki rekabetin artması,

Teknolojinin her geçen gün eğitimde yerini daha çok alması ve teknoloji sayesinde herkesçe takip edilebilir oluşu,

Velinin hassasiyet gösterdiği konularla beraber ihtiyaç ve beklentilerinin  farklılaşması,

Veli ve öğrencilerin bulundukları eğitim kurumuna aidiyetlerinin azalması

 

Gibi sayabileceğimiz birçok faktörden dolayı, eğitim kurumlarının hizmet ve ürün kalitelerini sürekli artırma zorunluluğunu getirmiştir.

Eğitim sektöründe yaşanan tüm bu değişimler “veli ve öğrenci odaklı anlayışın” gelişmesine ve buna bağlı stratejilerin oluşturulmasına neden olmuştur.

Velinin ve öğrencinin eğitim kurumunuzu tercih etme nedenlerine uygun yol haritaları belirlemeli, velinin sizi kendisine yakın bulmasını sağlamalısınız.

 

Tüm bu nedenlerden dolayı eğitim kurumu yöneticileri, liderleri, kurucuları bir çok noktada yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymalıdırlar.

Eğitim yöneticileri aşağıda belirtilen “30 Altın Soru” ya net cevaplar verebilmeli sonra ekibine de aynı cevapları hem buldurmalı hem de inandırmalıdır.

30 ALTIN SORU!

1-Özel eğitim kurumu olarak tam olarak hedefiniz nedir?

2- Kurumunuzun adı geçtiğinde hangi özelliğiniz ile anılıyorsunuz?
• Var olan bu özeliğiniz ile en iyi sizde mi?
• Değerler sistemi yarattınız mı?

3-Bugün nerdesiniz?
• Sektörü ve rakipleri doğru tanımlayabiliyor musunuz?
• Sektördeki yerel ve ulusal payınız nedir?
. Rakiplerinizi ne kadar takip ediyorsunuz?

4- Son 20 yılda geçmiş 4000 yıldakinden daha fazla bilgi ortaya çıktığına göre gelecek 10 yılda kurumunuzun geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Buna göre kısa orta ve uzun vade de planlarınız nedir?

5- Devlet yerine özel sektörden çocuklarına eğitim öğretim hizmeti aldıran anne ve babaları sizin kurumunuzda ne mutlu ediyor?

6- Gelecekte özel eğitim kurumları için fırsatlar ve yeni stratejiler ne olacaktır?

7- Kurumunuzu sürekli gelişim içinde mi, yoksa her gecen gün atalet içine mi giriyor?

8- Kâğıt üzerinde kalmadan hangi sıklıkla SWOT analizi yapıyorsunuz?
• Kurumunuzdaki verimliliği olumsuz etkileyen zayıf noktaları bulmalı ve bunları ortadan kaldırmak için neler yapıyorsunuz?
• En önemlisi kullanma tarihi geçmiş insanlarla  ve işlerle mi çalışıyormusunuz?

9- Eğitim kurumları insan merkezli kurumlar olduğuna göre hangi sıklıkla ekibinize yatırım yapıyorsunuz?
• Bunun için ne kadar bütçe ayırıyorsunuz?
• Eğitim kurumlarının ayakta kalmaları sağlayan kişilerin “çalışanlar”  olduğunu unutmamalı, sürekli onlara yatırım yapıyor musunuz?

10- Kurumunuzda ne kadar inovasyon ve ARGE  yapılıyor? Bunları kimler yapıyor?

11- Her yılsonunda velilerin yüzde kaçı kayıt yenilemiyor ve sebepleri nedir? Sayısal veriler ile durum değerlendirmesi yapıyor musunuz? Yoksa duyum ve duygular ile mi strateji üretiyorsunuz?

12- Teknoloji her gecen gün eğitimde daha çok yerini alırken siz ne kadar eğitim teknolojileri kullanıyorsunuz ve gelecekteki stratejiniz nedir?

13- Eğitim kurumlarında veli veliyi getirdiğine göre şu andaki velileriniz ne kadar memnun?
• Ve nasıl bir ölçme yapıyorsunuz?
• Ve bu ölçmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

14- Eğitim çalışanlarının sözleşmeleri her bir yıl yenilendiğine göre kurumda ne kadar yönetici ve öğretmen sirkülâsyonu oluyor?

15- Eğitim kurumlarında müşteriler iç ve dış olarak ikiye ayrıldığına göre hangi bölüm için ne kadar empati yapabiliyorsunuz?

16- İç müşteri dediğimiz çalışanlarınıza tebrik, takdir, motivasyon araçlarınız nedir?
• Uyguladığınız yöntemler ihtiyaçları karşılayabiliyor mu?
• Ne için bu hizmeti yaptığınızı, yeni nesil rakiplerinizi, pazarı çok iyi tanıdıktan sonra A dan Z ye tüm ekibinize bunları anlatıp  inandırabiliyor musunuz?

17- Sadece öğrenci sayınızı artırmaya odaklanmak yerine var  olan öğrenci ve velilerinizin kalite anlayışını yerine getirip getirmediğinizi sayısal veriler ile ölçebiliyor musunuz?

18- Eğitim kurumunuzun merkezine veli ve öğrenci odaklı eğitim öğretim hizmetlerini yerleştirebildiniz mi?

19- Hala geleneksel organizasyon yapısı ile mi iş ve işlemlerinizi yürütüyorsunuz?
• Tatlı rekabet ile yapılan işte heyecan yaratabildiniz mi?

20-Veli ve öğrenciler için tüm çalışanlarınız rol model midir?
• Velilerin bunlara çok dikkat ettiğini biliyor musunuz?
• Tüm bu nedenler ile kurumsal imaja öneme ne kadar önem veriyorsunuz?

21- Eğitim kurumunuzun tercih edilme nedenleri arasında velilerinize network ağı oluşturmanız var mı?

22-Eğitim kurumlarında iki tip müşteri; İç müşteri ( tüm çalışanlar ) ve dış müşteriler ( öğrenci ve veliler ) olduğunu unutmayarak çift taraflı hizmet verebiliyor musunuz?
23- Kurumda  çifte yönetim var mı? Beyin takımı oluşturabildiniz mi?

24- Topyekun kurumsal bir imajımız var mı?

25- İyi eğitim öğretim yaparsam veli ve öğrenci bizi bulur dönemi kapanmıştır.
• Bu yüzden eğitim- öğretiminiz ve hizmetleriniz ne kadar öğrenci ve veli odaklı?

26- 21. Yüzyıl da artık eğitim kurumlarında eğitim pazarlamasının profesyonel olarak yapılması gerektiğini ve bu çalışmaların asla iki gruba asla teslim edilmemesi gerektiğini biliyor musunuz?

27-Başarılı eğitim kurumlarının en önemli özelliklerine baktığınızda veli ve öğrenciye yaklaşım tarzını görürsünüz. Merkezde insan vardır. Her bir insanın farklı parmak izi olduğu gibi farklı beklenti ve öğrenme şekillerine uygun yöntem ve metotlarınız var mı?

28-Bir Nokta Daha…
Veli, eğitim-öğrenim hizmetini devletten ücretsiz almak var iken niçin bir sürü ücret ödeyerek özel bir eğitim kurumuna çocuğu versin?
!!! Veliler neden sizin eğitim kurumunuzu tercih etsin?

29-Sadık ve fanatik velileriniz (müşteriler) ve öğrencileriniz (tüketicileriniz) var mı?
Ancak sürekli olmak kaydı ile…

30- Anaokulu, I.kademe, II. kademe ve lise… Sonuçta hepsinin beklentileri farklı..  Bu dört bölümü ne kadar farklı görüyorsunuz?

Son Eklenen Yazılar