"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Bir Eğitim Kurumu Nasıl Tercih Edilir Hale Getirilir

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

1.ADIM: Eğitim kurumunuzda bir danışman kurulu oluşturarak, aşağıdakine benzer sorulara yanıt bulmak için küçük çalışmalar yapmalısınız. Bunlar yapılmadan marketing anlayışını hayata geçiremezsiniz!

Örnek sorular:

 • Güçlü okulların özellikleri nelerdir?
 • Zayıf okulların özellikleri nelerdir?
 • Bizim okulumuz yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip? Güçlü veya zayıf…
 • Bazı velilerin okulumuz hakkında olumlu yorumları var, bunlar neler?
 • Bazı velilerin okulumuz hakkında olumsuz yorumları var, bunlar neler?
 • Çalışanlar olarak okulunuzun hangi alanlarda daha iyi olmasını istersiniz?
 • Okulunuzda hiç onaylamadığınız, benimsemediğiniz uygulamalar var mı?
 • Hedef kitlenizin demografik özellikleri nelerdir?
 • Öğrencilerinizi sizin için özel kılan yanları nelerdir? Hangi yönlerini takdir ediyorsunuz?
 • Okulunuzu bir aile olarak düşünün ve bütün aile bireylerinin bir isim listesini çıkarın. Bu kurumsallığın oluşmasına katkı sağlayacaktır.
 • Okulunuzun herkes tarafından beğenilen özelliklerinin bir listesini çıkarın.
 • Bütün bu bilgiler toparlandıktan sonra, bir program geliştirmek için ne tür araştırma teknikleri kullanmak istediğinizi belirleyin. (belli bir hedef kitle üzerinde çalışma, anket, toplumda alanlarında lider kişilerle görüşme, açık oturum veya forumlar)

 

 

2.ADIM: Daha sonra, danışma kurulu toplantısıyla en göze çarpan araştırma sonuçlarını belirleyin ve şu soruları sorun:

 • “Elimizdeki kaynaklarla hangi özellikleri destekleyebiliriz?”
 • “Diğerlerini daha güçlü hale getirmek için hangi özelliklerden vazgeçebiliriz?”
 • “Bu özelliklerden hangileri toplumun belli kesimleri tarafından benimseniyor ve bu kesimler kurum için önemli mi?”
 • “Hangi özelliklerinizin güçlendirilmesi gerekiyor? Okul çalışanları bunu yapabilirler mi? Yoksa bu konuda eğitime ihtiyaçları var mı?”
 • “En kısa zamanda ve en az kaynak kullanarak hangi yönlerinizi güçlendirebilirsiniz?”
 • “Hangi özellik güçlendirmek için daha fazla zaman ve kaynak gerektiriyor?”
 • “Eğitim kalitesini arttırmaya en fazla katkıyı hangi özellik sağlayacaktır?”

Tabii ki bütün bunlar oldukça uzun zaman alacaktır. Çabuk bir çözüm beklenmemelidir.

Bu çalışmayla danışma kurulu bireylerin kurumdan neler beklediğini, kurumun bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını ya da karşılamak için neler yapılması gerektiğini belirlemiş olacaktır.

v  Özetlemek gerekirse; marketingi hayata geçirmek için;

 

1-Araştır.

2-Hedefleri belirle.

3-Plan yap.

4-Planı herkes bilmeli ki, uygulanabilsin(planı herkese anlat) ve anlaşıldığından emin ol.

5-Uygula.

6-Değerlendir.

7-Değerlendirme sonucuna göre gerekli değişiklikleri yap.

 

Unutmayalım ki, belirlenen hedefler

 • Spesifik,
 • Ölçülebilir,
 • Ulaşılabilir,
 • Akla uygun,
 • Zamana bağlı olmalıdır.

 

 Böylece istediğiniz sonuca ulaşıp ulaşmadığınız görmeniz mümkün olur.

Son Eklenen Yazılar