"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitimde Target Marketing - 2

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

HERKES ANLAMALI…

Daha önce de dediğimiz gibi; sizi tercih edilen bir kurum yapacak olan velilerinizin ve çalışanlarınızın tutumlarıdır.

Ekibiniz sadece mesleki becerilerini sergilemekte yeterli olmamalı; sosyal beceri sahibi de olmalı. Bu becerileri de sürekli geliştirebilmeli ve bunu yapmaya istekli olmalı.

Rekabetin gittikçe güçlendiği bir dünyada özellikle eğitim sektöründe iyi bir yer edinebilmenin ve itibar kazanmanın tek yolu budur.

En etkili marketing, en etkili iletişim bire-bir olandır. Ve en etkili olacak kişiler tarafından yapılandır.

Basılı materyaller, yayınlar tabii ki önemli iletişim araçlarıdır ama yüz yüze, kulaktan kulağa iletişim kadar etkili değildir.

İsterseniz bir deneyin!

Daha da etkilisi, dengeli bir karışım gereklidir. Her yöntem ortama göre uygun olarak kullanılmalıdır. Sadece birini kullanmak diğerini anlamsız ve gereksiz kılacaktır.

  En iyi iletişim öğrenciler, kurum çalışanları ve veliler arasındaki etkileşimdir. Bu etkileşim, iyi yönetilmesi koşuluyla, bir kriz anında paydaşların daha ılımlı olmalarına de neden olacaktır.

 

Neden?

Çünkü var olan etkileşim paydaşlarınızın size güven duymasını sağlamış ve kurum çalışanları paydaşlarınız tarafından daha iyi tanımış olacaklarından, paydaşlarınız “krizin” sadece bir ihmal olduğunu düşünmeye ve kabul etmeye meyilli olacaktır.

Bu da krizin hemen profesyonelce ele alınacağı ve çözüleceği beklentisini getirecektir. Asıl sorun, bunun gerçekleşmemesi halinde yaşanacaktır.

Ve itibarınız zedelenecektir…

 

Gelin bilgilerimizi toparlamaya çalışalım.

Okulunuzu tercih edilen bir kurum yapacak olan marketing sürecini gözden geçirelim.

 

Atılacak adımlar neydi?

  Hedef kitleyi belirleyin.

  Beğenilen özelliklerinizin listesini yapın.

  Bu özelliklerinizi hedef kitleyle ilişkilendirin.

  İletişim stratejinizi belirleyin.

Her şeyden önemlisi,

Eğitim kurumunuzun bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için en iyi, en doğru seçim olduğunu anlatmakta ve bunu göstermekte bir sakınca yok.

Şu ana kadar araştırma, hedef kitle, ürün, tanıtım, strateji hep bunlardan bahsedildi. Ama çok önemli bazı noktalara henüz değinmedik. Bütün bu adımlar atılırken dikkat edilmesi, göz önüne alınması ya da cevaplanması gereken bazı önemli sorular var sanırım…

Eğitim kurumunuz bütün bunları neden yapıyor? Amaç nedir? Strateji belirlenirken neye göre belirlenir sorusunun yanıtı ne oluyor?

Cevap “Misyon” olabilir mi?

  • Peki, Misyon nasıl belirlenir?
  • Tüm kurum çalışanları, paydaşlar misyonu bilmeli ve anlamalı mıdır?
  • Misyon bildirisi bu sonucu doğurur mu?
  • Nasıl ve neye göre hazırlanır?
  • Paydaşlara nasıl anlatılır?

Bu sorulara yanıt bizce “Vizyon” olmalı.

Eğer misyon bildirisi neyi, neden yaptığımızı anlatıyorsa, “vizyon bildirisi” ne anlatıyor?

  • Vizyon ve misyon bildirileri hazırlanırken, neler göz önüne alınır?
  • Hangi çizgiler takip edilir?
  • Bu bildiriler toplumsal değerler ile uyum içinde olmalı mıdır?

Toplumsal değerler…

Aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı hangi yoldan giderseniz gidin, her yol bu noktaya yani “toplumsal değerlere” çıkacaktır ve çıkmalıdır da.

Şimdi artık kendini çok açık bir şekilde gösteren ve eğitimci olarak hepimizin görmesi gereken bir benzerlik ortaya çıkmadı mı?

Eğitimde Marketing De Neymiş!

  Bir eğitimci sınıfta başarılı olmak istiyorsa, ilk yapması gereken iş sınıfını tanımak, onların davranış ve öğreniş biçimlerini araştırmak, belirlemek değil midir?

Peki Marketingde ilk adım nedir? 

 

  Öğretmen ürününü (bilgiyi, beceriyi) öğrencisine aktarırken, öğrencisinin (müşterisinin) özelliklerine göre ürünün özelliklerini belirlemez mi? Bilgiyi görsel, kinestetik, işitsel hale getirir değil mi?

Marketingde ürünün özellikleri ne zaman belirleniyordu?

 

  Öğrencilerin öğrenme tercihleri belirlenip ürün özellikleri de buna uygun hale getirildikten sonra, nasıl bir uygulama yapılacağı da, sanırım, öğretmenin stratejisi oluyor.

Bu da marketingdeki üçüncü adım değil mi?

 

  Sınıf içinde uygulanan stratejinin etkili olup olmadığını belirlemek için öğretmen ölçme ve değerlendirme yapıp ona göre stratejisinde değişiklik yapar mı?

Eski dilde imtihan şimdi sınav, marketingde geri bildirim değil miydi?

 

İşinizi demir yolu taşımacılığı olarak tanımlarsanız, uçak ya da başka bir ulaşım aracı gelince iflas edersiniz. Ama kendi işinizi taşımacılık olarak tanımlarsanız işinizi geliştirirsiniz. Uçaksa uçakla taşımacılık yaparsınız. Roketse roketle taşımacılık yaparsınız ayakta kalırsınız.

“Büyük düşünmeden büyük başarı elde edilmez.”

                                                                            Wilferd Peterson

Son Eklenen Yazılar