"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Marketing Planlı İletişimdir

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

Planlama

Bir okulda planlama yaparken en önemli noktalardan biri ortak bir dil geliştirmektir. Kurum çalışanları farklı bölgelerden gelmiş ve farklı tecrübeler edinmiş olabilecekleri için teknik terimlerin anlamlarını da farklı şekillerde yorumlamaları mümkündür.

Bu nedenle kurum içinde stratejik plan geliştirme ve planı uygulamaya koyma durumunda, ortak ve anlaşılabilir bir dil kullanılması planın başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bazı anahtar terimlerin kurum içinde farklı anlamlar ifade etmesi sonuç olarak stratejik düşünme veya strateji geliştirme söz konusu olduğunda bir engel teşkil edecektir.

Bu durum özellikle misyon – vizyon, amaç – hedef ve strateji – taktik gibi terimler için geçerlidir.

Bu nedenle konuya açıklık getirmek amacıyla bu terimlerin tanımında herkes tarafından kabul gören bazı tanımlamaları bir araya getirdik.

  

Planlama ile İlgili Bilinmesi Gereken 10 Terim

            

  1. Temel Değerler: Nelerdir ve Neden Önemlidir?

 

Temel değerler bir okulun varlık sebebidir. Okulun her şeyden üstün tutup inandıklarıdır. Okulun misyonu ve vizyonu temel değerlere bağlı olarak belirlenir. Stratejik planlama da misyon ve vizyona göre yapılır. Dolayısıyla, sırasıyla temel değerler misyon ve vizyonun, misyon ve vizyon da stratejik planlamanın ön koşuludur.  

 

  1. Vizyon: Nedir ve Ona Neden İhtiyacımız Vardır?

 

Vizyon bir okulun kendisini gelecekte görmek istediği yer veya konumdur ya da gelecekte sahip olmak istediği özelliktir. “İstediğimiz hedeflere ulaşır ve yaratmayı en çok istediğimiz etkiyi yaratırsak, beş – on yıl içinde nerede oluruz?” sorusunun cevabıdır.

    

 

  1. Misyon: Nedir ve Vizyonla Alakası Nedir?

 

Vizyon bildirisi; yön ve gidişat ile gelecekte bir kurumun kendisini görmek istediği yer ile ilgiliyken, misyon bildirisi; bir kurumun temel var oluş nedenlerini açıklar. Bir başka değişle; vizyon bildirisi “Beş yıl sonra nerede olmak istiyoruz?” sorusuna cevap verirken, misyon bildirisi “Yaptığımız işi neden yapıyoruz?” sorusuna cevap verir.

 

Okulun misyon bildirisi “temel değerlere” bağlıdır ve süreklidir. Vizyona bağlı olarak bazı değişiklikler yapılabilir ama okul var olduğu sürece, aynı kalacaktır.

Misyon bildirisi ne yapıldığından çok neyin neden yapıldığının üzerinde durmalıdır. Bu da temel değerler üzerine olacaktır.

Son Eklenen Yazılar