"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Marketing Planlı İletişimdir - 3

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

* Okul Stratejisi Belirlemede Anahtar Kelimeler

 

Büyüme, gelişme, yatırım yapma, oluşturma, daha iyi hale gelme, değişimi destekleme, içerme, araştırma, eğitme, yeniden canlandırma, şekil değiştirme, donatım, bakım, kaliteyi arttırma, çeşitlilik, kısmak, ortak girişim, koordine etme, sona erdirme, yer değiştirme, analiz yapma, parçalara ayırma, eğitme, çoğaltma, azaltma, öğretme, test etme.

 

Değerler Üzerinden Sekiz Aşamalı

Stratejik Planlama

 

1: Bilgi toplama ve analiz

* Temel toplumsal değerlerin belirlenmesi; SWOT Analizi; hedef kitlenin belirlenmesi; anket yapılması; birebir görüşmeler, dış etkenlerin belirlenmesi ve kontrol edilebilir-edilemez ayırımının yapılması (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, pazar büyüklüğü, pazara girebilecek rekabet, gibi alanlarda ölçüm ve analiz yapılması)

 

2: Kritik sorunların belirlenmesi (Stratejik Etkenler)

* Stratejik etkenlerin birincisi toplumsal temel değerlerle uyumsuzluk yaratan ve düzeltilmesi gereken sorunlardır.

* İkincisi, bir eğitim kurumu çalışanlarında okul misyonun gerçekleşmesi için olması gereken gerekli becerilerindoğru şekilde tanımlanmasıdır.

* Üçüncüsü ise; kurum misyonunun gerçekleşmesine engel olacak olan dış etkenlerin belirlenmesidir.

 

3: Temel Değerler Bildirisinin Hazırlanması

Yol gösterici ilkeler belirlenmeli ve bir temel değerler bildirisi haline getirilip kurum iç ve dış üyeleri için bir rehber olarak kullanılmalıdır.

* Vizyon ve misyon bildirisi ile beraber, temel değerler bildirisi her zaman kurumun işleyişinde bir kontrol mekanizması olarak işleyecek ve yeni projeler planlanırken de rehber görevi görecektir. Bu değerler, toplumun her bireyi tarafından kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, kurum bu değerleri benimseyecek kişilerle işbirliği yapma durumunda kalacaktır.

 

4: Stratejik Vizyon Bildirisi Hazırlama

* Vizyon bildirisi okulunuzun gelecekte ideal konumunun ne olduğunu ve bu konuma ulaşmak için sahip olunması gereken özellikleri tanımlar. Bu bildiri hedef seçiminde bir rehber görevi görür ve temel değerler ile uyum içinde olmalıdır.

 

 

 

5: Misyon Bildirisi, Gözden Geçirme

 

* Kurumsal misyon bildirisinin yeni bir vizyona uyum sağlaması için gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Var olan misyon bildirisinin gözden geçirilmesi için sorulması gereken kritik sorular şunlardır:

 

· Bugünkü koşullarda misyon bildirisi hedefe uygun ve net mi?

· Misyon bildirisi hakkında spesifik bir sorunuz var mı?

· Misyon bildirisi başka bir okul ya da kuruma benzer mi? Öyleyse, ne yapılmalı?

· Bu soruların cevaplarını değerlendirdikten sonra, misyon bildirisinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek var mı?

 

 

6: Stratejik Amaçların Belirlenmesi

* Vizyon bildirisi ile uyumlu ve temel değerleri yansıtan stratejik amaç bildirisi hazırlamanız gerekmektedir.

Bu bildiri sonraki üç – beş yıl içinde başarmak istenileni kapsamlı biçimde anlatmalıdır. Amaç bildirileri sonuca odaklı ve niteliksel olmalıdır. Amaçlar“gerekli ve yeterli” yani vizyona ulaşmada zorunlu ve yeterli konuma gelmelidir.

 

7: Strateji ve Girişimlerin Belirlenmesi

* Her amacı gerçekleştirmede gerekli olan adımların neler olduğunu belirlemeniz gerekmektedir.

Eğer bir amaç açık şekilde neyin başarılmasının hedeflendiğini anlatıyorsa, strateji bunun “nasıl” yapılacağını belirler. “Gerekli ve yeterli” olma kuralı uygulandığında da, atılacak adımlar yani “girişimler” (programlar, faaliyetler ve değişiklikler) belirlenmiş olur. Her amaç için yaklaşık 3 -5 girişim yeterli olacaktır.

 

 

8: Stratejik Plana Bağlı Olarak Operasyonel Plan Hazırlanması

* Yıllık hedeflere ve önceliklere bağlı olarak belli zaman dilimleri içinde elde edilmek istenen sonuçları ve bu sonuçları elde etmek için kimin ne yapması gerektiğini belirlemeniz gerekmektedir.

Bu adım planı raftan alıp eylem haline dönüştürür.

Son Eklenen Yazılar