"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Türkiye 3. Kuşak Okullarla Tanışıyor

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

Türkiye ve dünyada teknolojinin ilerlemesi, dünyanın global bir köy haline gelmesi, var olan özel eğitim modellerinin de değişmesi konusunda gereklilik oluşturuyor. Türkiye’de dünyaya kıyasla özel eğitim sektörünün hala %2’lik bir oranda kalmış olması eğitimde nelerin değişmesi gerektiğini açıklıyor. Biltest Okulları CEO’su Faruk TATAR Gelecek 5 yıl içerisinde özel eğitim sektöründe yapılması gereken geliştirmeler ve özel okulculuktaki klasik anlayışın değişiminin nasıl olacağını açıkladı.
Yenidünya düzenindeki özel okullar artık eğitimin geliştirilmesi haricinde; işletme maliyeti, öğretmen eğitimi, PR, CRM ilişkileri, PİAR, reklam ve tanıtım çalışmaları gibi konularda da okulların yeni düzene geçmesini gerektiğini belirten Faruk TATAR; ‘’ Dershanelerin kapanmasından sonra öğrenci ve velilerin beklentileri değişti. Ancak günümüzdeki klasik özel okulculuk anlayışı beklentilere cevap vermiyor ve bir gelecek sağlamıyor. Bu sebepten dolayı da ülkemizde sektör çok küçük oranlarla sınırlı kalıyor. Ülkemizde, eğitim konusunda ne yazık ki dünya ve AB ülkelerinin gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Nüfusun artışı ile özel eğitimin ülkedeki payı arasındaki denge doğru orantılı değil. Dünyada algısını değiştirmenin en zor olduğu kişilerin eğitimciler olduğu söylense de, özel eğitim sistemindeki eğitimcilerin yeniliğe ve yaratıcılığa açık olması gerekmektedir. Eğitimciler başarı için en önemli araçtır.’’ dedi.
Türkiye ve dünya genelinde beklentiler büyük oranda değişiyor..
‘’Sadece büyük şehir düzeninde değil artık yerelde de veli ve öğrenciler, kurumsal güce sahip olan okulları tercih ediyor.’’ diyen TATAR; velilerin çocuklarına aldıracakları özel eğitimde kurumun ne güçte olduğuna büyük önem verdiğini belirtti.
Eğitim düzeninde kesinlikle olması gereken, alınan eğitimin günlük hayatta zorlanmadan uygulanabiliyor olmasıdır. Dünyada ülkeler arası iletişime baktığımız zaman özellikle öğrencilerin yabancı dil konusunda yeni model eğitim anlayışlarıyla eğitilmesi gerekmekte ve günlük hayatta zorlanmadan yabancı dili ve kendi anadilini düzgün kullanıyor olmalıdır.
Faruk TATAR, Devlet okullarında son yıllarda yapılan iyileştirmeler, teknolojiye artan önem gibi unsurlar da özel okulların fark yaratmasını zorunlu kılıyor. Pek çok okul aynı standartlara sahip, veliler çocukları için akademik, sosyal, kültürel anlamda hiçbir farklı ayrıntıyla karşılaşamayınca devlet okullarını tercih edebiliyorlar. Ancak artık 21.yy da değişen bir eğitim anlayışı var, kara tahta düzeni diye adlandırdığımız senelerin düzeni yerini modern anlayışa bıraktı diyen Tatar, internet çağında olduğumuzu ve dersler için artık klasik yöntemler dışına çıkarılarak çocuğun her daim bilgiye ulaşabilmesi adına, sanal dersliklerin de hazırlanmasının faydalı olacağını belirtti.
Eğitim kurumları için 21.yüzyılın en büyük gereksinimi olan profesyonel destek kuvvetlerden faydalanmanın büyük bir artı olduğunu belirten TATAR; ayrıca sektördeki okullar arasında da ciddi anlamda bir rekabet mevcut olduğunu, bu rekabet ile beraber aynı zamanda Türkiye’de özel eğitim sektöründe başlayan ve hızla artacak olan değişimlerin;
• Küreselleşme ile değişen veli ve öğrenci beklentileri,
• Teknolojinin eğitimdeki yerini hızlı bir şekilde alması,
• Eğitimci rollerinin değişmesi,
• Artan seçenekler ve buna bağlı olarak eğitim kurumlarında giderek azalan öğrenci-veli bağlılığı
• Daha ön plana çıkan ve profesyonelce artan rekabet koşulları
• Yapılacak Marketing, PIAR, Ar-Ge faaliyetleri, CRM çalışmaları,
• Öğrenci sayısının artışından daha çok yeni açılan özel okul sayısı ile beraber arz talep dengesizliği,
• Okul ücretlerinde yaşanacak değişimler ve beraberinde rekabetin daha da artması,
• Sosyal medya araçlarının eğitim sektörünün içine girmesi ve profesyonelce kullanım gereksinimi,
• Dünya vatandaşlığı olgusunun gelişmesi ve beklentinin bu yönde artması olarak değerlendirdi.

Biltest Okulları olarak Türkiye genelinde bir vizyon sahibi olduklarını büyük şehirlerde ilerlemeye başlayan eğitimde gelişim anlayışını artık yerel düzeyde de değiştireceklerini belirten Faruk TATAR, özel eğitim yoluna çıkarken diğer özel okulların yıllardır süregelen hatalı anlayışının farkında olduklarını ve Türkiye’de özel okulculuk anlamında fark yaratarak uluslararası düzeyde eğitimin yerele ulaşacağını açıkladı.
Biltest Okulları özel eğitim sektöründe sadece eğitimdeki gelişmeleri değil, beklentileri de takip ederek veli ve öğrencilerin beklentilerini karşılıyor. Eskiden var olan kurumun önceliği ve kazancı anlayışı kenara itilerek, kurumun öğrencisine ne katabildiği ve öğrencinin hedeflerine giderken okulundan ne kazanç sağladığı anlayışı modelini ele alıyor.
Faruk TATAR; ‘’Sonuç olarak, Türkiye’de velilerin ve öğrencilerin daha kurumsal gördükleri, daha küresel oyuncu yetiştirdiklerine inandıkları marka kurumlara olan talepleri giderek artacaktır. Bu talep ve beklenti, 2014 -2015 eğitim öğretim yılında hayata başlayacak olan okullar ve devam eden mevcut okullar için de geçerli olacaktır.’’ dedi.

Son Eklenen Yazılar