"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitim Kurumlarında Eğitimciye Yönelik Marketing - 3

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

Yöneticiler, eğitim kurumlarında kazanımların uzun sürece yayılmasını ve işin merkezinde çalışanların ve tüm çalışanların aynı kurum kültürüne sahip olmasını sağlar.

 

Tüm bunların gerçekleşebilmesi yöneticilerin mesleki yönde kendilerine yapmış olduğu yatırımlarla mümkündür. Bu durumu kuru bir süngere benzetebiliriz. Sünger su almaya başlar ve doyduktan sonra suyu dışarı verir.

 

Herkesin hata yapabileceğini ve ne yapıldığı kadar, neyin nasıl yapıldığının da önemli olduğunu unutmadan çözüm nasıl üretilir?

 

İnsan ilişkilerinde yetersiz kalan bir yönetim, çalışanları nasıl etkiler?

 

Bunun tespiti nasıl yapılıp çözüm üretilebilir?

 

Yetersiz kalan yönetimin, yönetilen kuruma ve yönetilenlere ne tür zararları olur?

 

Unutulmaması gereken şudur ki; liderlik bir ekip işidir. Bir lider otoritesini paylaştığı zaman, yönetim daha etkili ve verimli olacaktır. Barnes and Krieger, 1986

 

Bunun gibi sorulması gereken birçok soru vardır ve cevaplarını düşünüp değerlendirmek gerekmektedir.

 

Yönetme becerisi basitçe “Sağduyu sahibi olmak” değildir, “Bulaşıcı” da değildir…

 

Bunlar yönetime, yöneticiye yapılan, yöneticinin kendisi için yaptığı ve her zaman kurum için, net şekilde, elle tutulur ya da kolay ölçülebilir olmayan ama kesin getirisi olan yatırımlardır.

 

Bu getirileri bir şekilde ölçebilmek için kurum bazı yöntemler geliştirmeye çalışmalıdır.

 

Örneğin;

Gereksiz yere işe sık sık gelmeme veya geç gelme durumlarında azalma veya çoğalma…

Kurum içinden çalışanların yönetimde ihtiyaçtan doğan boşlukları doldurmaya istekli olmaları…

Kısaca somut olmayan getirileri somutlaştırmaya çalışmak…

Maliyet ve oluşan soyut değerler arasında bir ilişki kurabilmek…

Ve bunları ilgili kişilerle paylaşmak…

 

Eğitimci özellikle yönetici, modeldir. Hem iç müşteriyi etkiler hem dış müşteriy. Veli veya aday veli eğitim kurumuna geldiğinde, yöneticinin tavır ve vizyonuna göre karar vererek çocuğunu emanet eder ya da etmez ve şansınız bir keredir. Çünkü eğitim kurumunda hep söylenildiği gibi ürün somut değildir ortada sanal bir ürün vardır. Dolayısıyla hiç bir sektörde olmadığı kadar eğitim kurumunda yönetici eğitimleri çok önemlidir.

 

 

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Sokrates

 

 

 

Lider kişinin özellikleri ile ilgili ilk araştırmalar 1900 – 1950 yılları arasında liderler ile onları lider olarak kabul eden kişiler arasındaki farkları değerlendirerek yapıldı ve bu bir başlangıç noktası oldu. Daha sonra, bu araştırmalar 70’li ve 80’li yıllarda yönettikleri kurumları çok iyi yerlere getiren lider kişilerin karakter özelliklerini belirleme şeklinde devam etti.

 

 

Ortaya çıkan sonuç ise şöyleydi;

 

      Zeka,

      Kaçıncı çocuk oldukları,

      Sosyo-ekonomik durumları

      Yetiştirilme şekilleri yani ailenin çocuğa karşı tutumu gibi faktörler lider kişiliğin oluşmasında önemliydi.(Liderlik Araştırmasında 21 önemli etken)

 

Bununla beraber, bir liderin en önemli özelliği ise kurum içinde iki ihtiyaca aynı anda karşılık verebilmesidir.

 

1 – Etkili planlama ve uygulama (IQ)

2 – İnsanlarla uyum sağlayabilme (EQ)

 

 

 

 

 

 

Bir kurum yönetimine ne kadar yatırım yaparsa, o kadar büyür ve gelişir. The Journal of Leadership Studies (Liderlik Araştırmaları Dergisi)

 

İyi idareciler işlerini doğru yapanlar, iyi liderler ise doğru işleri yapan kişilerdir.    Warren Bennis

 

 

Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki; bir kurumun başındaki lider, hangi kurum olursa olsun (yönetim kurulu başkanı veya genel müdür veya bir sivil toplum kuruluşu başkanı) o kurumun itibarının % 50’si o liderin omuzlarındaki sorumluluktur. Yani, o kuruluşun paydaşlarında itibarın oluşumunda olumlu ya da olumsuz sorumluluğun % 50’si liderlikten geliyor. Bu çok önemli bir sorumluluktur.  (Salim KARDEŞGİL)

 

Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.                                                                       ( Cu cong )

 

Liderlik faktörü; kurumun kültürünü, vizyonunu etkiler. Bu da çalışanlar tarafından paylaşılan değerleri içerdiğinden kurumun çalışanlarınca algılanan imajını da etkileyecektir.

Son Eklenen Yazılar