"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Yönetsel Tanılama Danışmanlığı

1) Kurumsal Vizyon ve Misyon incelenmesi

2) Kurumsal Hedefler Analizi ve Öneriler

3) Organizasyonel Yapının İncelenmesi ve Öneriler

4) Kurumsal Kural ve Prosedürlerin İncelenmesi ve Öneriler

5) İç Yapı Analizi ve Öneriler

6) Kurumsal Süreçler Analizi ve Öneriler

7) Finansal Analiz ve Öneriler

8) Çalışan Memnuniyet Analizi ve Öneriler

9) Veli Memnuniyet Analizi ve Öneriler