"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Yönetim ve Liderlik Eğitimleri

1) TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ
Liderlik eğitiminin en önemli ana amacı her bir bireyin öncelikle kendi yaşamının liderliğini yapma yönünde eğiliminin artması ile birlikte kurum içinde liderlik rollerini daha etkin kullanmaya ve liderlik tarzlarını oluşturmaya yönelik, farkında ve değerlerini bilen tutuma geçişlerini sağlamaktır. Kurum çalışan ve üst düzey yönetime ayrı yapılması tavsiye edilir. Özellikle yeni kuşaklar için liderlikte Koçluk ve Mentörlük kavramlarının önemi üzerinde durulan eğitimlerdir.

2) DUYGUSAL ZEKA VE DURUMSAL LİDERLİK
Kurumsal yapı içerisinde farklı kişiliklere ve becerilere sahip çalışanlardan oluşmaktadır. Farklılığı ve çeşitliliği fırsata çevirmek şirketimizi büyütecek hamleleri yaparken rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

3) KİŞİSEL LİDERLİK VE FARKINDALIK
Liderlerimizin etkin yöneticilik becerileri göstermesi kurumsal yapımızı güçlendirir ve rekabet üstünlüğü sağlar. Davranışlarında kalıcı ve sürekli bir değişimin sağlanmasını amaçlamaktadır.

4) PROBLEM ÇÖZME VE DOĞRU KARAR ALMA TEKNİKLERİ
Eğitimin amacı, günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözmek, sonuç odaklı müzakere edebilmek ve karar alma aşamalarının tespit edilerek sistematik bir yaklaşımla etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler üretme becerilerinin gelişmesini sağlamaktır.

5) ÇATIŞMA VE MÜZAKERE YÖNETİMİ
Kişi yada grubun başka kişi yada gruplar ile ihtiyaçlar yada fikirler yönünden farklılıklar yaşamasının negetif etkilerini azaltmak, yaşanabilecek problem ve çatışmaları ortadan kaldırmak. Çatışma ortamlarında dahi hedefler doğrultusunda süreçlerin ve kişilerin yönetilebilmesini öğrenmek.

6) KURUM KÜLTÜRÜ VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Kurumsallaşma eğitimi ile şirketler; Kurumlarında tüm iş süreçlerinin değer yaratan ve verimli hale dönüşmesini, Kurumsal adalet sistemlerinin oluşturulması ile kurum içi iletişim kanallarının açılması, iş gücünün yüksek bilince ve aidiyete ulaşmasını sağlayabilmek için yöntemleri uygulamalı olarak öğrenecekler, liderlik süreçlerine hakim olacaklar, belirledikleri hedefler için, ellerinde bulundurdukları tüm kurumsal kaynakları en verimli ve senkronize bir şekilde harekete geçirmenin yollarını öğreneceklerdir.

7) ZOR İNSANLARI YÖNETMEK
İletişim hayatın her alanında ve işletmelerde ortak dil oluşturulması ve bireylerin gerek sosyal gerekse iş hayatında verimliliklerini artırılması hedefli bir eğitim çalışmasıdır. Uygulamalarda Kurumunuzun dinamiklerine özel oyun ve atölye çalışmaları ile gerçekleşecek bu eğitimlerin sonucunda birbirini daha iyi anlayan, bireysel iletişim farkındalığı artmış, kurumsal farkındalığı artmış, zor insanlarla iletişim yöntemlerini kavramış, bireysel çatışmaları azalmış bir ekip oluşturmak ana hedeftir.