"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitsel Tanılama Danışmanlığı

1) Okul ders programının incelenmesi ve öneriler

2) Ders saati, yıllık planlar, kaynaklar, eğitim araç ve gereçleri.hedeflerin incelenmesi ve öneriler

3) Alt yapı ( laboratuvar vb ) incelenmesi ve öneriler

4) Öğretmen yeterliliğinin belirlenmesi ve öneriler

5) 8 , 12. Sınıf sınav hazırlık programının incelenmesi ve öneriler

6) Sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi ve öneriler

7) Rehberlik çalışmalarının incelenmesi ve öneriler

8) Sosyal kulüp ve etkinliklerin  incelenmesi ve öneriler

9) Ölçme değerlendirme sisteminin incelenmesi ve öneriler

10) Etüt, ek ders, geri besleme çalışmalarının incelenmesi ve öneriler

11) Kullanılan eğitim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi ve öneriler

12) Öğretmenlere yapılandırmacı ve proje tabanlı eğitim sistemini içeren hizmet içi eğitimin verilmesi

13) Kurucu ve okul idaresi işbirliği ile Farkındalığı artırmak amacıyla öğretmenler toplantısı ve ihtiyaca göre veli toplantısının yapılması