"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Kurumsal Eğitimler

1) ETKİLİ İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İltişim becerilerimizi geliştirmek, iletişimin kademe kademe aşamalarını öğrenmek ve iletişimde mesajın nasıl değiştiği konusunda farkındalığımızı artırmak, etkili iletişim ve iş ilişkilerini ve çalışan bağlılığını en üst düzeye çıkararak verimliliği artırmak.

2) İŞYERİNDE DUYGU YÖNETİMİ
Çalışanların İletişim becerilerini geliştirmek, kişiler arası ilişkilerde yaşanan iletişim kazalarını, geçimsizlikleri aza indirmek, huzursuzluğun iş maliyetini olumsuz etkisini azaltmak, iş verimini ve iş doyumunu yükseltmektir.

3) EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Kurumsal yapılarda şirketin geleceğinin yapılandırılması için kilit olan bilgilerin doğru ve güvenilir şekilde geleceğe taşınmasıdır.eğitimcilerin görevi bu değerli bilgileri tüm yönetici ve çalışanlara aktarmasıdır.eğitimci eğitimlerde şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerinide temsil eder ve rol model olmalııdır. şirkete planlı hitabet gücü yüksek bilgisini yapılandırılmış şekilde aktaran, beden dilini iyi kullanan ve tüm becerilerini eğitimde şirket için kullanan eğitimciler kazandırmak

4) DİKSİYON VE BEDEN DİLİ
Bu eğitimle günlük hayatınızda ve iş hayatınızda kendimizi daha doğru ifade etmenizi sağlayacak pratikler öğrenecek; topluluk önünde konuşma sanatı ile ilgili ipuçları alacaksınız.

5) TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ VE MENTÖRLÜK
Şirketlerimizi daha yüksek hedeflere taşırken, süreli bir değişim içerisinde olmak zorundayız, değişimde mutlaka direnci yanında getiriyor, verimliliği yükseltirken aynı zamanda mutlu ve motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olmak için koçluk becerilerini çok iyi kullanan yöneticilere yani liderlere ihtiyacımız var. Bu eğitimde hedefimiz kendini tanıyan, kendisinin ve çevresinin farkında olan, duygularını yönetebilen, kararlılıkla hedeflerine götürebilen takımını ve kendisini motive edebilen geleceğin liderlerini yaratabilmektir.

6) EKİP OLABİLME VE "BİZ" KÜLTÜRÜ
Eğitimin Amacı çalışanların şirketin hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket etmesini ve gelişmesini sağlamak, iletişimin güçlendirilmesi, ekip ruhunun sağlanması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesidir.

7) ZAMAN YÖNETİMİ VE KİŞİSEL ETKİNLİK
Bu eğitimde katılımcılarımızın zamanlarını etkin ve verimli kullanarak iş hayatında başarıyı yakalamanın yollarını öğreterek, kendilerini daha iyi yönetmeye zamanlarını verimli kullanmalarına katkıda bulunmayı hedeflemekteyi.

8) STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ
Stres belirtilerini ve stres faktörlerini tanımayı; strese neden olan işlevsiz düşüncelerimizin farkında olmayı; yaşamdaki zorlayıcı durumlar karşısında işlevsel başa çıkma stratejilerini kullanma becerisi kazanmayı hedefliyoruz.

9) KİŞİSEL FARKINDALIK VE NLP

10) SOSYAL MEDYA  VE DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI
Sektörün en önemli profesyonellerinden alacağınız bu eğitimin sonunda sizlerin sosyal medya platformlarına hâkim olmanızı, markanızı dijital platformda en etkin şekilde tanıtmanızı, bunların analiz ve raporlarınızı yapabilmenizi hedefliyoruz.

11) VELİ VE SOSYAL PAYDAŞLAR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Bu eğitimin ana amacı veli memnuniyetinin sadece belli bir bölüme değil tüm çalışanların etkilediği bir süreç olduğunun kavranması ve sağlıklı veli iletişimi ve satışa olan etkileri kavramlarının işlenmesidir.