"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Yeni Bir Yaşam Modeli Oluşturmada BEYİN ARAŞTIRMALARININ Katkısı

25 Nisan 2024, Perşembe
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

'En yetkin ve esas öğretenin yaşam olduğunu belirterek nasıl daha iyi ve güzel bir yaşam yaratabiliriz.' diye konuşmasına başlayan Dr. Kılıç, yola çıktığımızda en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğunu düşünüyorduk, şimdi anlamaktayız ki en yetkin bilgi işleme sistemi yaşamın kendisi. Yeni bir bilimsel yöntem olarak bağlantısallık ve bu bilimsel anlayış dönüşümünün sonucunda insanlığın karşısında bir yaşam biçimi seçeneği olarak ortaya çıkan yaşamdaşlık yani yaşamın yapıtaşının atom değil enformasyon olarak en gelişmiş bilgi işleme sisteminin beynimiz olduğunu düşünüyorduk oysa yaşamın kendisi olduğunu anladık diyerek aktarımda bulunduğunda bir kez daha gördük ki yabancı dil öğretim yolunun yaşayarak, tecrübe ederek ve maruz kalarak en kısa ve en etkin yola ulaşılabileceğini dolayısıyla belirli bir konuda zamanla biriken enformasyon, ayıklanıp sınıfiandıktan ve düzenlendikten sonra, genelliği ölçüsünde bilgiye dönüşmektedir. Bu da yeni bir yabancı dil öğrenme sürecini en kısa yolu olarak konuşmanın odak olduğunu ve özelleştirilmiş öğretim modelinin zorunluluğunu göstermektedir.

'Beyin kişinin hayatta kalma aracıdır' bu araç kişinin kendi yaşantısına kendi deneyimlerine göre farklılık gösterdiği gibi aracın öğrenme süreçlerinde katkıda bulunan okul ve öğretmen faktörünün ne kadar önemli olduğunu öğrenciye göre özelleştirilmiş öğrenme modelinin kişiye katkısının öğrenme sürecine etkisinden söz etmiştir.