"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Bir Eğitim Kurumu Nasıl Tercih Edilir Hale Getirilir – 2

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

* Plan yapmadan önce hem kurum içi hem de kurum dışı araştırma yapılmalı ki, tam olarak nerede olduğunuz belirlensin. Uygulayabileceğiniz taktikler;

 

  • Gerekli istatistikî veriler,
  • Kamuoyu yoklamaları,
  • Telefon kayıtları,
  • Medya raporları,
  • İlgili idari birimlerle işbirliği

 

şeklinde olabilir.

 

*  Kurumsal İletişimde yine ulaşılmak istenen belli bir hedef olmalı (yukarıdaki kriterlere uygun): Örneğin; akademik yılın sonuna kadar, kurumdaki öğretmenlerin ¾’ü okul-aile işbirliği projesi üzerinde çalışmış ve bu konuda tecrübe kazanmış olmalı.

 

*  Hedef kitleleri belirle. Eğitim kurumlarında öncelik, öğrenciler sonra veliler ve kurum çalışanlarıdır. Çünkü kurum faaliyetlerinden direk olarak etkilenirler. Daha sonra, kurum faaliyetlerinden dolaylı olarak etkilenen kitlelere göre plan yapılır.

 

*  Hedef kitlede görülmesi istenen davranış değişikliklerini belirle. Programın ne sonuç vermesini istiyorsunuz? Sadece bilgi mi vermek istiyoruz? Okulda bir programa davet edilen velilerin sayısını belirleyip bu sayıyı arttırmak için farklı bir taktik mi geliştirmek istiyorsunuz?

 

*  Şimdi strateji ve taktik geliştirme noktasına geldik. Strateji genel bir prosedürdür. Halka bilgi vermek için bir medya türü seçmek strateji iken taktik ise seçilen medya türüne uygun materyaller geliştirmektir.

 

*  Planı yazıya aktaralım ki yapılan çalışmalar daha somut bir hale gelsin ve bütçe, zaman sınırlaması ve kimin ne yapacağı da böylece belirlenmiş olsun.

 

*  Plan, yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, bir komite gözetiminde uygulanırken, gerekli olan değişiklikler, başka bir değişle, ince ayarlar yapılabilir.

 

*  Son olarak, ölçme değerlendirme yap ve neler işe yaradı veya yaramadı gibi soruları yanıtla ve planı gözden geçir.

Unutmayalım ki; başarılı bir marketing programı sonuç odaklı olandır.

*  En başarılı olanlar ise, detaylı bir plan dâhilinde ve belli bir süreye bağlı olarak, müşteri hizmeti odaklı olmak koşuluyla uygulanandır.