"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitim Kurumlarında Marka Yönetiminde Marketing - 5

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

Marka Konumlama Çalıştayı

Marka faydası şu ihtiyaçları karşılamalıdır:

  • Fayda – hedef alınan kitle için son derece önemli olmalıdır.
  • Kurumunuzun bu faydayı sağlamada kendine has, sürdürülebilir becerileri ve stratejisi olmalı.
  • Rakipleriniz aynı becerilere sahip değil ve yakın gelecekte de olmaları mümkün görünmüyor.
  • Her türlü fayda özel, motive edici, bağlayıcı, anlaşılabilir ve inanılır olmalıdır.

 

 

Çalıştaydan Önce Yapılması Gerekenler:

  • Çalıştaydan hemen önce markanın konumlanmasında önemli olan özelliklerinin neler olduğunu hep beraber belirleyin.
  • Çalıştaya katılamayacak olan diğer ilgili kişilerin çalıştay öncesi düşüncelerini alın.
  • Çalıştay öncesi yukarıdaki verileri katılımcılarla paylaşın.

Bireylerin bir markaya tercih etme ve bağlanma nedenleri (5) belirleyin ve anlaşılmalarını sağlayın:

      – MARKAYI TANIMA

      – MARKANIN FARKILILIĞI

      – DEĞERİ

      – ULAŞILABİLİRLİĞİ

      – DUYGUSAL BAĞ OLUŞMASI

 

Çalıştay Sonunda:

*  Hedef kitle – marka niteliği – markanın sundukları – markanın kişiliği – markanın ilk örneği belirlenmeli.

Burada amaç nedir?

Aman kimse duymasın! 

Kurumun ve yönetim kadrosunun marka konumlaması için uyum içinde olmaları ve sinerji içinde çalışmaları, enerji ve kaynak kaybının engellenmesi…

 

İyi bir kitap kahramanı kötü bir kitap yazarı hakkında gerçekleri anlatır.

 

Marketing iletişimi etkili, verimli, örnek alınan ve eğlenceli olan bir kurum hem kendi içinde hem de dışarıda SAYGINLIK kazanacaktır değil mi?

Tartışmasız EVET

  

Eğitimde Markalaşmayı Nasıl Sağlarız?

*  Öğrencilerin amaçlarına ve hedeflerine odaklanın.

*  Bir soru; dünyayı teknolojik yeniliklerle değiştirebilir miyiz? Değiştirebilirsek bu nasıl yapılacak? Ve kim yapacak?

– Öğrenci girişimciliğinin destekleyen programlar ve alt yapı oluşturun.

– En önemlisi; dünyayı değiştirmek isteyen öğrencileri ve eğitimcileri kurumu nasıl cazip hale getirebilir ve mezunların okullarıyla gurur duymalarının nasıl sağlarız?