"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitim Kurumlarında Marka Yönetiminde Marketing - 3

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

4-Markanın Rakipler Karşısındaki Konumunu Belirleme:

Bu hem bir bilim hem de bir sanattır. İç ve dış müşteriler için bir anlam ifade ederken, okulunuzu da diğerlerinden ayırmalı ve farklı kılmalıdır.

Kayıt olması muhtemel öğrenciler ve diğerleri tarafından nasıl algılanıyorsunuz?

Beş kurumsal konumlama yöntemi sorusu…

a.       Elit konum: Öğrencilerin kalitesiyle ve akademik itibarıyla beraber, akademik programların ve eğitmenlerin kalitesi üzerinden konumlama.

b.      Sonuca bağlı konum: Öğrencilerin ve mezunların kurumda aldıkları eğitim neticesinde kazanımları üzerinden konumlama

c.       Kampus konumu: Kampus çevresi, tesislerin kalitesi, güvenlik, aktiviteler üzerinden konumlama.

d.      Öğrenci memnuniyeti konumu: Öğrenci merkezli, öğrenciyi kollayan ve göz kulak olan eğitimciler, küçük sınıflar ve genel öğrenci başarısı üzerinden konumlama.

e.      Uygunluk konumu: Akademik olmayan, okulun eve yakın olması, ekonomik olması, mali yardım gibi nedenler üzerinden konumlama

Bir şirketin yaşaması ya da ölmesi markaların gücüne bağlıdır. (Matt Haing)

 

5-Markanın Farkındalığı Her Segmente Uygun Bir Biçimde Aktarmalıdır:

·         İletişim, öğrencinin ihtiyaçlarına göre olmalıdır. Ve mesaj alındığında öğrenci mesajdan dolayı motive edilmelidir.

·         İletişim, kurumun özelliklerinin bir öğrencinin anlayabileceği dile tercümesi olmalıdır. Akademik programların tanıtımının bu sonucu doğurması ihtimali çok az olacaktır.

·         Kampusu tanımanız gerekmektedir. (Eğitim Kurumlarını)

·         “Kritik anları” belirlemeli ve yönetmelisiniz.

·         Servis markanın yansımasıdır. Bu yüzden “Servis” haritası oluşturmalısınız.

·         Stratejinin iki önemli parçasını iyi bilmelisiniz:

“ Tanıtım ve Uygulama”

·         Sözlerinizi eyleme dönüştürmelisiniz.

Eyleme Dönüştürmeye Neler Engeldir?

Ø  Yetersiz kaliteli eleman sayısı

Ø  Kurumsal gelişmeye yatırım yapılmaması

Ø  Yetersiz teknolojik yapı

Ø  Yetersiz ve eskimiş prosedürler

Ø  Doğru olmayan ve ulaşılması güç bilgi

Ø  Çalışanların teşvik edilmemesi ve sorumluluk almamaları

Ø  Zayıf iletişim

Ø  Kurumsal tasarım ve yapıdaki aksaklıklar

 

Unutmayın ki; hiç bir şey talep olmayan ürünün ve verimsiz yöntemlerin üstesinden gelemez. Aynı şekilde ilgi uyandırmayan markanın da.

 

v  Dış müşteriler kurumla her kontak kuruşlarında markanın vermek istediği mesajı almalılar.

 

 

Dünyanın en güzel tesisini hayal eder, planlar, inşa edebilirsiniz. Fakat aklınızdan çıkarmayın ki, hayalinizi gerçeğe dönüştürebilmenizi sağlayacak en önemli unsur İNSANDIR.  ( Walt Disney)