"32 yıllık saha tecrübemiz ile yanınızdayız."

Eğitim Kurumlarında Eğitimciye Yönelik Marketing - 2

23 Nisan 2018, Pazartesi
İÇERİK FOTOĞRAFLARI

CHARLES SCHWAB’İN FABRİKASI 


Charles Schwab’in istediği kadar verim alamadığı bir fabrikası vardı. Bir gün ustabaşı ile konuşuyordu:

-Senin gibi becerikli birisi nasıl oluyor da fabrikadan istediği kadar verim alamaz?

-Bilmiyorum. Bütün isçileri çok çalıştırdım. Birçoğunu işten atmakla tehdit ettim. Ama başarılı olamadım. Schwab yakınında duran bir isçiye sordu:

-Bugün kaç kazan çelik erittiniz?

-Altı. Schwab bir tebeşir parçası alarak yere büyük bir 6 yazdı. Çıkıp gitti. Gece işçileri geldiği zaman bu altı rakamının ne olduğunu sordular. Gündüz isçileri de:

-Patron bugün burada, Bize kaç kazan çelik erittiğimizi sordu altı cevabini verdik, buraya altı yazdı ve gitti. Ertesi gün Schwab fabrikayı yine dolaştı. Altı rakamı silinmiş ve yerine yedi yazılmıştı. Gündüz isçileri gelince yediyi gördü. Demek gece çalışanlar kendilerinden daha iyi iş yaptıklarını zannediyorlardı? Kendilerini gece isçilerinden üstün göstermek için büyük bir gayretle çalıştılar ve yere 10 yazdılar.

 

Çok geçmeden fabrikanın verimi o civardaki bütün fabrikaları geçti. Nasıl mı? Schawb bunu şöyle açıklıyor: “İş yaptırmak için rekabet hissini uyandırmak gerekir. Amaç, herkesi mücadele etmeye sevk etmek değildir. Onları birbirine üstün gelmeye teşvik etmektir. Üstün gelme hissi insanların ruhunu coşturur. Hayatta başarılı olan her insanın en sevdiği şey; başaracağı iştir. Çünkü bu başarıda kendisini ifade eder ve bu sayede değerini, üstünlüğünü gösterir.

 

İşte bu yüzden, bir oturuşta bir kilo dondurma yemek, elli bardak su içmek gibi manasız yarışmalar buradan gelir. Üstün gelmek, değerini göstermek, insanların en önemli isteğidir.

 

O halde insanları kendi özelliklerini ortaya çıkarmaları için cesaretlendiriniz.

 

Okul yöneticileri içinde bulundukları koşullar ne olursa olsun, kaliteli eğitim için ortam yaratmak sorumluluğunu herkesten çok taşır. Bu yüzden, buna hazırlıklı olmalı ve ne yapmaları gerektiğini herkesten çok daha iyi bilmelidirler ki;

  • Okul kaynaklarını iyi yönetip kullanabilmeli,
  • Okul çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirmelerine öncülük yapabilmeli,
  • Gerekli müfredat uygulamalarını ve değişikliklerini yönetebilmeli,
  • İşyerinde moralin yüksek olması nasıl sağlayabilmeli,
  • Çalışanların kuruma uzun süre bağlı kalması nasıl sağlayabilmeli,
  • Okul içinde her yerde görülebilen bir “değerler sistemi” oluşturabilmeli,
  • Bu değerler sistemi üzerinden “vizyon, misyon ve strateji” belirleyebilmeli,
  • Marketingi bir bilim ve sanat olarak anlayabilmeli ve icra edebilmelidirler.